Nieuw hoofdstuk: Cursus ‘Massage bij kanker en zorgbehoevenden’