Zorgmassage bij kanker

Wanneer we spreken over zorgmassage, spreken we over massage bij kanker tijdens/na behandeling. Dit kan thuis (bvb in een terminale fase) of in de palliatieve afdeling. Het doel van deze massage is om een verzachtende, rustgevende en emotionele ontspanning te brengen in deze moeilijke periode.
Daar we de gezondheid van een patiënt in zorgmassage met voorzichtigheid dienen te benaderen, letten we er vooral op voldoende medisch geïnformeerd zijn omtrent de toestand waarin de te behandelen persoon zich bevindt.
Verwacht geen stevige massage  maar een zachte deugddoende aanraking die diepe ontspanning geeft. 
Na een intakegesprek wordt een massageplan op maat uitgewerkt volgens uw mogelijkheden, noden en wensen.
Massage bij kanker is een complementaire ondersteuning die zorgt voor rust en ontspanning, die je helpt om alle zorgen en stress die de ziekte en de behandelingen met zich meebrengen eventjes opzij te schuiven.
De massage wordt aangepast aan de fase van de behandelingen en de conditie van de klant, ondersteund het herstel en heeft een positieve invloed op het immuunsysteem.
Ook voor wie niet meer kan genezen, kan deze deugddoende aanraking een waardevolle ondersteuning zijn.
Massage bij kanker is een vorm van ontspanningsmassage, toegepast door de Relaxi Taxi masseur die speciaal opgeleid is om de massage aan te passen aan de conditie en de behandelingen van de cliënt die kanker heeft (gehad).   Het gaat om een zeer zachte vorm van aanraking met als enige doel bij te dragen tot de ontspanning en het welzijn van de cliënt.  Het betreft aanvullende zorg die geboden kan worden naast de medische zorg die er is voor de persoon met de ziekte kanker.
Massage bij kanker is GEEN vervanging van reguliere medische zorg.  Deze ontspanningsmassage kan dus ook NIET dienen ter vervanging van een consultatie of behandeling bij een arts, kinesist, fysiotherapeut  of ander medisch beroep.

Wat kan massage bij kanker betekenen?

Personen die kanker krijgen, worden op heel wat vlakken uitgedaagd en uit balans gebracht. Zowel lichamelijk als geestelijk, emotioneel als relationeel, hebben de diagnose, de ziekte en de bijbehorende behandelingen een heuse impact. Massage kan op zulke momenten een welkome afleiding zijn van zorgen en pijn. Massage bij kanker biedt geen genezing, maar ondersteunt via de ontspanning het immuunsysteem en daardoor het herstel. Klachten als pijn, stress, angst, slapeloosheid en depressie kunnen hierdoor verminderen.  Bovendien kunnen de positieve prikkels van de zachte aanraking ook helpen het contact met het eigen lichaam weer te herstellen. Dit alles draagt bij tot een verbetering van de kwaliteit van leven.

Het lichaam van iemand die kanker heeft, is door de ziekte en behandelingen tijdelijk uit balans. Het is belangrijk dat op dat moment een masseur weet hoe de massageoptimaal aan te passen aan de conditie van de cliënt.  Op die manier kan de massage ondersteunend zijn en een belangrijke meerwaarde betekenen voor het herstel. Masseurs die niet zijn opgeleid in deze materie, riskeren vanuit onwetendheid over wat wel en niet kan het lichaam van de cliënt  die kanker heeft (gehad) verder uit balans te brengen.

Leg jouw Massage bij kanker hier vast.